SVK's resultatdatabasR21

SVK prov

SVK prov för Vierhögdas Tina

ProvtillfälleKlassFältVattenSpårApportSummaPris 
2018-10-07 Trossnäs Ukl 5 10 10 4 138 2 Visa
2018-07-01 Utländsk ort Ukl 10 10 Visa
2018-04-29 Bynsberg Ukl Eg 0 0 0 Visa


Fart Vidd Reviering Följsamhet Vattenpassion
Hundens medel
Rasens medel