SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Lillholmsjö

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

1990-08-04

Klass

Ekl

Hund

Regnr

S57306/85

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

2

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

Domare

Andersson Tommy

Kritik Spår

Domare