SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Alfta

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2007-07-07

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

2

Simteknik

3

Spårteknik

3

Betyg

Vatten

9

Spår

Eg

Kritik Vatten

Omständig igång.

Domare

Florentin Krister

Kritik Spår

Startas om en gång, kommer åter tom. Föraren bryter.

Domare

Florentin Krister