SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Gesunda/Sollerön

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2008-08-02

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

Startar ej.

Domare

Kritik Spår

Startas om två gånger men vill ej fullfölja.

Domare

Aronsson Ulf