SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Berga

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2011-08-13

Klass

Ökl

Hund

Regnr

S31846/2007

Namn

Smilla

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Ett utmärkt vattenarbete.

Domare

Assermark Andreas

Kritik Spår

Ett utmärkt spårarbete.

Domare

Assermark Andreas