SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Södra

Ort

Gummagölsmåla

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2016-08-06

Klass

Ukl

Hund

Regnr

SE28133/2015

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

U.a

Domare

Axelsson Ingmar

Kritik Spår

U.a

Domare

Axelsson Ingmar