SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Södra

Ort

Mala

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2017-07-23

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE38511/2013

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

Startar ej.

Domare

Kritik Spår

Spår räv 6kg. Startar snabbt, tillbaks tom, 2 omstarter utan att lyckas.

Domare

Nilsson Paul