SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Utländsk avdelning

Ort

Utländsk ort

Typ av SVK prov

Eftersök - ordinarie

Datum

2018-07-01

Klass

Ukl

Hund

Regnr

NO38012/17

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

0

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Domare

Utländsk

Kritik Spår

Domare

Utländsk