SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Gräsberg

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2003-08-10

Klass

Ukl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Utan anmärkning.

Domare

Bodin Niklas

Kritik Spår

Utan anmärkning.

Domare

Bodin Niklas