SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Gräsberg

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2005-08-09

Klass

Ekl

Hund

Regnr

S13152/2003

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

3

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

Eg

Spår

4

Kritik Vatten

Rakt i, tar dirigering dåligt, kommer upp och kan ej förmås komma tillräckligt långt ut för att utföra ett elitvatten idag.

Domare

Bodin Niklas

Kritik Spår

Tar an spåret bra, kommer åter tom, startas om. Lägger ner ett antal gånger på väg tillbaka. Nästan hemma, behöver stöttas vid ett flertal tillfällen för att komma in.

Domare

Bodin Niklas