SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Dylta Bruk

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2007-10-21

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

2

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

7

Spår

8

Kritik Vatten

Tvekar länge innan hon går i vattnet. Får ges upprepade extrakommandon. Fullföljer därefter uppgiften u.a.

Domare

Aronsson Ulf

Kritik Spår

Lägger omotiverat ned, i övrigt u.a.

Domare

Aronsson Ulf