SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Bottenviken

Ort

Boden

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2010-07-27

Klass

Ökl

Hund

Regnr

S57671/2008

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

0

Betyg

Vatten

0

Spår

0

Kritik Vatten

Startas ej.

Domare

Kritik Spår

vill ej för dagen utföra uppgiften

Domare

Skarin Didrik