SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Bottenviken

Ort

Lomträsk

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2011-07-19

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Ett alltigenom utm. vattenarbete.

Domare

Nilsson Kurt

Kritik Spår

Ett allt igenom utm spårarbete

Domare

Nilsson Kurt