SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Gamla Uppsala

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2011-08-08

Klass

Ekl

Hund

Regnr

S23847/2005

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

Startar ej!

Domare

Kritik Spår

Släpps omgående tar villigt an spåret åter tom ny start vill ej mer (har varit framme vid räven)

Domare

Mattson Kjell