SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Oringen

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2012-07-23

Klass

Ökl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Utmärkt arbete

Domare

Pettersson Jan

Kritik Spår

Utmärkt arbete

Domare

Pettersson Jan