SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Bottenviken

Ort

Blåsmark

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2014-06-18

Klass

Ukl

Hund

Regnr

SE38511/2013

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

5

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Kastar sig i och fullföljer uppgiften bra.

Domare

Seger Jonas

Kritik Spår

Startar lös och gör ett utm spårarbete

Domare

Seger Jonas