SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Jämtland-Västernorrland

Ort

Oringen

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2014-07-14

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

0

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

startar ej

Domare

Kritik Spår

går ut spåret bra. Kommer in tom. Startas om 2 ggr. Föraren bryter. Apportvilt: gås

Domare

Sjöquist Mikael