SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Malmfälten

Ort

Nautanen

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2015-08-20

Klass

Ukl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

U a.

Domare

Burck Mikael

Kritik Spår

U a.

Domare

Burck Mikael