SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Bottenviken

Ort

Blåsmark

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2016-07-19

Klass

Ekl

Hund

Regnr

SE38511/2013

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

3

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

Eg

Spår

8

Kritik Vatten

Direkt i simmar ut några meter och återvänder. Förare avbryter.

Domare

Seger Jonas

Kritik Spår

Tjädertupp 4,6 kg, lägger ner på vägen måste påminnas för att slutföra spårarbetet.

Domare

Seger Jonas