SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Utländsk avdelning

Ort

Utländsk ort

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2016-07-01

Klass

Ukl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

0

Betyg

Vatten

8

Spår

9

Kritik Vatten

Domare

Utländsk

Kritik Spår

Domare

Utländsk