SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Södra

Ort

Mala

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2017-07-09

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

0

Simteknik

0

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

0

Spår

Eg

Kritik Vatten

startar ej.

Domare

Kritik Spår

Spårvilt gås. Startar och spårar snabbt, tillbaks tom, omstart ringar stort, tillbaks tom och avbryter. .

Domare

Nilsson Paul