SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Syninge

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2017-07-18

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

Villig och direkt i på order. Sköter sen uppgiften självständigt. .Finner viltet (trut) omgående. Snabbt åter och gör en klanderfri avlämning.

Domare

Mattson Kjell

Kritik Spår

Startar i lina. Snabbt åter med gåsen och avlämnar utan anmärkning.

Domare

Mattson Kjell