SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Gamla Uppsala

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2019-09-25

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

And, dirigeras ut lyder bra flera kommandon bra avslut.

Domare

Holmström Mikael

Kritik Spår

Utmärkt spårarbete med gås.

Domare

Holmström Mikael