SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Södra

Ort

blentarp

Typ av SVK prov

Eftersök - särskilt

Datum

2020-07-21

Klass

Ekl

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Vatten

10

Spår

10

Kritik Vatten

U.a

Domare

Sjöström Patrik

Kritik Spår

U.a. Apportvilt: Gås

Domare

Sjöström Patrik