SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Östra

Ort

Långtora

Typ av SVK prov

Fältprov - ordinarie

Datum

2017-10-21

Klass

Ekl

Provtid

60 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

4

Reviering

4

Följsamhet

3

Stånd

4

Avance

4

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

3

Stöt

0

Blind/tomstånd

0

Eftersöksgrenar

Vattenpassion

4

Simteknik

3

Spårteknik

4

Betyg

Fält

7

Apport

9

Vatten

10

Spår

10

Total

Summa

168

Pris

1

Kritik Fält

Styrs kraftigt i söket till att börja med, vilket påpekas. Visar upp ett kraftfullt sök i hög fart och energi, stor vidd och utmärkt reviering för det mesta och tillfredsställande förarkontakt. Stånd bra resning och lugn i flog och skott, vilket upprepas. Nytt stånd utmärkt resning helt lugn i flog, skott och fall. Vid apport, går han vad skytt och domare uppfattar förbi fågeln och står. Jag ber föraren avveckla situationen, Boss går på kommando och apporterar den fällda fågeln,som löpt undan. Utmärkt apport.

Domare

Thulin Lars

Kritik Vatten

Villig och direkt i på order. Sköter sen uppgiften självständigt. .Finner viltet (trut) omgående. Snabbt åter och gör en klanderfri avlämning.

Domare

Mattson Kjell

Kritik Spår

Startar i lina. Snabbt åter med gåsen och avlämnar utan anmärkning.

Domare

Mattson Kjell