SVK's resultatdatabasR21

Prov detaljerSVK provresultat

Lokalavdelning

Mellansvenska

Ort

Ervalla

Typ av SVK prov

Fältprov - särskilt

Datum

2013-11-03

Klass

Ukl

Provtid

30 min

Egenskapsbedömning Fältprov

Terräng

Fält

Väder

Gråväder

Vind

Svag. måttl.

Fart

4

Vidd

4

Reviering

3

Följsamhet

3

Stånd

3

Avance

0

Sekundering

0

Rapportering

0

Rotning

Nej

Gnäller

Nej

Fågelkontakter

Stånd

1

Stöt

2

Blind/tomstånd

0

Betyg

Fält

Eg

Apport

0

Kritik Fält

Boss söker i hög fart, stor vidd god reviering och följsamhet, stånd mot buskage glider går på nytt stånd glider slår ut i sök rapphöns lyfter helt lugn i flog, blir nu egenrådig, stramar till i gräsmark löser själv går på hårt stöter rapphöns går långt efter, stöter på nytt, lång eftergång.

Domare

Roselin Ingemar