Parningar som uppfyller SVKs avelsmål

 • Du kan sortera lista genom att klicka på rubriken.
 • Klicka på hundens namn för att se uppgifter.
 • För markören över bilden under Info för att läsa mer...
 • Parning planerad
  Parning genomförd
  Valpar födda
  Avslutat
  Regnr Namn Info Parning Uppdaterad
  SE43958/2019J Teiens Queeni2022-12-242022-04-25
  SE41286/2017J SE UCH Solvallens Snoa2022-06-012022-04-28
  SE16107/2017J RLDN LD SEUCH SEJCH SEVCH Tappra Scruttan2022-12-012022-01-22
  SE18003/2016J SEUCH Altersundets Qula2022-09-152022-01-29
  SE19964/2018J Lommens Diana2022-08-252022-03-11
  SE49664/2018J SE VCH SE JCH Rodedalens Kari Traa2022-05-032022-05-07
  SE54328/2017J SE JCH Ripudden´s Dixi2022-05-222022-05-25
  SE44994/2016J SE JCH FI JCH SE UCH Vindvinets Fenja2022-03-292022-03-31
  SE44995/2016J Vindvinets Freja2022-05-162022-05-23
  SE50857/2016J SE JV-17 SE JCH Råvatj Ipa2022-01-182022-04-10
  SE31690/2019J Kungshällans GT Lovis2022-03-212022-05-22
  SE23923/2016J Sångbergets Nana2022-02-212022-05-02
  SE28544/2018J SE VCH SE UCH Skarinarnas Cheela2021-12-132022-02-20
  SE32724/2018J RLD N+F+A SE VCH Rampen´s XME Lykkeli2022-03-022022-05-06
  SE22676/2015J SE JCH SE VCH Carnbrings Sigi2021-10-132021-12-17
  SE56104/2017J Glivarps Padme Amidala2022-01-122022-03-12
  SE26143/2019J SE JCH Ujjens MM Steffi2022-03-132022-05-16
  SE27042/2015J SE JCH Ormkullens K´Järva2022-03-052022-05-11
  SE21379/2015J C.I.B SE UCH NO UCH DK UCH NORD UCH SE JCH Jägarhoppets Karma2022-03-072022-05-13
  SE34930/2017J SE JCH Tjädernypets BDE Polly2022-02-212022-05-05
  SE27278/2019J, SEVCH Tawantin's Ms America2022-02-192022-05-02
  SE43959/2019J Teiens Qivra2022-02-122022-04-19
  SE55720/2017J SE JCH Övstebuas Sansa2022-02-062022-05-05
  SE26582/2019 J SEVCH Råvatj Mac Na Mara2022-01-142022-05-21
  SE31689/2019J Kungshällans GT Vildvittra2022-01-082022-05-22
  SE17299/2015J SE UCH SE VCH SE JCH Michrima Flinga2021-12-142022-04-16