Parning som uppfyller SVK:s avelsmål

 • Klicka på regnr för att se uppgifter i SVK´s rasdata(öppnas i nytt fönster).
 • Födda 5 st tikar 2 st hanar
  Uppdaterad: 2020-02-26
  Parning:ValpningInavelsgrad
  2019-10-212019-12-230% %

  SE23929/2016 J SE JCH SE UCH Sångbergets Lakka2016-03-03
  e: SE35985/2010 J SE UCH Sångbergets Muskot
  u: SE17924/2012 SE UCH SE JCH Vildskinnets Victoria
  Bästa merit
  Ägare
  Anna & Emma Fors Ward
  Getåsen 135
  83001 Hallen
  070-5368479(Anna) 070-2259793(Johan)
  forswards@telia.com
  Jaktprov: 2 ukl, 1 ökl, 1 ekl
  Utställning: Certifikatkvalite
  Övrigt: Viltspårprov anlagsklass
  Mentalbeskriven BPH med skott
  Egenskapsvärden
  Uppdaterad: 2020-01-17
  Bild

  FI22364/14 SE JCH FI JCH Jokilakian Oami2014-03-13
  e: FIN15901/08 FIN JCH Katajankankaan Manalmas
  u: FIN33179/08 Jokilakian Mette
  Bästa merit
  Ägare
  Katja & Antti Moilanen
  Huuskonniementie 16b
  88610 Vuokatti, FI
  +358404127019
  katjakoskela80@gmail.com
  Jaktprov: 1ukl 1ökl 1ekl
  Utställning: Excellent jaktklass
  Övrigt: Jaktprov 1 ekl i Sverige
  FI22364/14 Oami
  Egenskapsvärden
  Uppdaterad: 2017-11-05
  Bild
  Bild saknas!

  « Tillbaka