Nyheter

Tanfärg på vorsteh
2019-03-05 23:15:28
 
Det händer ibland att det föds tan färgade vorsteh valpar i en kull, och en del undrar är det tillåtet och hur ärftligt är det.

Först och främst ska vi klargöra att tan färg är godkänd på korthårig vorsteh enligt rasstandarden. Färgen har ingen inverkan på hundens egenskaper. Här kommer en liten kort förklaring på hur det kan nedärvas.

Anlaget för tantecken är recessivt och behöver finnas i dubbel uppsättning för att uttrycka sig. Tan är det som kallas a(t) och tillhör således A-locus. För att A-locus ska komma till uttryck måste både E-locus och K-locus vara i någon sina vikande former. Dvs hunden kan INTE vara ee - vilket ger recessivrött som täcker alla andra färger och hunden kan inte ha K- eller KK eftersom K= dominantsvart är dominant och behövs bara i en upplaga för att komma till uttryck. Både E- och K-locus står över A-locus så det är ju "det sista i ordningen" att synas.

Ett tips att komma ihåg dessa locus är tänk på en båt (eka) E-K-A. E står överst - sen K - sist A.
Källa Ingela Dittman

Om man vill veta om hunden bär på tan genen kan man DNA testa detta.

Kramper på korthår
2019-03-04 19:12:52
 
Det kommer in fler och fler rapporter gällande kramper på korthåren. Vi kallar det kramper då vi ännu inte har tillräckligt med information för att kunna säga att det rör sig om EP i alla fallen. Dock är fallen så pass många att vi känner att man behöver kartlägga dessa.
Det är bättre att se över detta nu om det skulle behövas att vi vidtar åtgärder för att förhindra att vår fina ras får ett problem.

Vi vill därför uppmana Er att om ni har/haft en hund med kramper att maila in till oss och beskriva vad som har hänt, ålder när krampen uppstod och ev åtgärder. Eller har ni/du bara frågor/funderingar är du/ni välkommen att höra av Er.

Med vänlig hälsning
Helen Walsh, avelsråd

hirvas1@gmail.com