Nyheter

Tanfärg på vorsteh
2019-03-05 23:15:28
 
Det händer ibland att det föds tan färgade vorsteh valpar i en kull, och en del undrar är det tillåtet och hur ärftligt är det.

Först och främst ska vi klargöra att tan färg är godkänd på korthårig vorsteh enligt rasstandarden. Färgen har ingen inverkan på hundens egenskaper. Här kommer en liten kort förklaring på hur det kan nedärvas.

Anlaget för tantecken är recessivt och behöver finnas i dubbel uppsättning för att uttrycka sig. Tan är det som kallas a(t) och tillhör således A-locus. För att A-locus ska komma till uttryck måste både E-locus och K-locus vara i någon sina vikande former. Dvs hunden kan INTE vara ee - vilket ger recessivrött som täcker alla andra färger och hunden kan inte ha K- eller KK eftersom K= dominantsvart är dominant och behövs bara i en upplaga för att komma till uttryck. Både E- och K-locus står över A-locus så det är ju "det sista i ordningen" att synas.

Ett tips att komma ihåg dessa locus är tänk på en båt (eka) E-K-A. E står överst - sen K - sist A.
Källa Ingela Dittman

Om man vill veta om hunden bär på tan genen kan man DNA testa detta.