Nyheter

Avelshund/tiklistor!
2017-11-20 19:47:09
 
Har du en hane eller tik på avelslistan? Om så,kan du kika in och se om alla uppgifterna stämmer,meriter,ägaruppgifter och om hunden är vid liv eller inte.Hör av dig och meddela om något skall ändras.Det räcker med ett mejl,och att den nya meriten finns redovisat på SVK:s Reslutatdatabas och championaten på SKK:s Hunddata/Avelsdata.
Hjälp mig att hålla listan aktuell och levande!
MVH Saila

HD Index för strävhårig vorsteh
2017-11-20 19:45:05
 
SKK har meddelat att Strävhårig vorsteh får HD-Index från 16 januari 2018
Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata.
Mer information finns att läsa på www.skk.se sök på HD index.

Ny Avelsfunktionär
2017-10-16 20:11:12
 
Lisbeth Fareby är ny avelsfunktionär.
Telefon: 070-6546673
Mailadress: Info@kurrabergens.se

Strävhårens färger/Svartskimmelparning
http://www.skk.se
2017-10-16 20:11:07
 
Svartskimmel får paras endast med brunskimmel och ljusskimmel, ej med helbrun eller annan svartskimmel.
Brunskimmel och ljusskimmel kan paras med alla färger.
Helsvart är inte tillåten färg hos strävhår.
Helsvart kan bli resultatet om man parar helbrun med svartskimmel.
SKK har registreringsförbud för avkommor efter färgkombinationerna svartskimmel och brun, respektive svartskimmel och svartskimmel. Detta står i SKK:s registreringsbestämmelser.

Von Willebrands sjukdom!
2017-10-16 20:10:17
 
Vid parning av utländsk hund eller hund med utländsk härkomst kontrollera att hunden är DNA-testad och fri från von Willebrand-anlaget!
Blankett för att användas vid DNA-testning av von Willebrands sjukdom kan rekvireras av avelsrådet:
saila.svk@telia.com
Om von Willebrands blödarsjukdom kan du läsa i Svensk Vorsteh nr. 2/ 2007 eller på hemsidan: Om klubben/Svensk Vorsteh/Artiklar.
OBS!
För att hund skall få von Willebrands sjukdom skall den ha fått sjukdomen antingen av båda föräldrarna som är anlagsbärare, eller av en förälder som är själv sjuk (dvs.har dubbla anlag från båda av sina föräldrar).
Att bära anlaget innebär inte att hunden är sjuk, om anlaget kommer enbart från ena föräldern.
Om du har testat din hund, skicka gärna kopia av resultatet till undertecknad via papperspost eller e-post.

Trefärgade strävhår med Tan-tecken.
2017-10-16 20:09:47
 
Ibland föds det strävhårsvalpar med gulbruna fläckar ovanför ögonen,på huvudet och tassarna.Om detta fenomen,och strävhårens andra färger, finns det en artikel i tidningen Svensk Vorsteh nr. 3/2011.
För att valpen skall bli trefärgad,måste båda föräldrarna bära på detta anlag.
Detta är dock ingen orsak till att avliva valpen, utan den skall registreras som trefärgad och säljas till reducerat pris. Meddela mig om så sker,detta för att vi skall bättre kunna spåra genen inför framtida avel. Vid frågor och funderingar kontakta gärna undertecknad!