Nyheter

Preliminärt Kullindex?
http://https://hundar.skk.se/avelsdata/initial.aspx
2018-02-08 19:08:48
 
När det står Preliminärt Kullindex ovanför tikens information betyder det ett preliminärt HD-index för kommande valpkullen, Tik+hane :-2.
Kullindexet rekommenderas vara högre än 100,minst 101.
Index beräknas vis Provparning på Avelsdata.

HD C
http://www.skk.se
2018-02-08 19:08:31
 
SKK har beviljat SVK HD-index för strävhårig vorsteh efter styrelsens begäran. Detta för att förbättra HD-status för vår ras med ett vetenskapligt beprövat instrument.
Hundar med A,B och C kan användas i avel förutsatt att de fyller indexkraven enligt SKK. Detta är forskat under flera år hos flera raser och visar att HD-status har blivit bättre och att användningen av C hundar inte har ökat. C-hundar har sällan så hög Index att de kan uppfylla indexkravet 100 för en kull . Det finns endast enstaka hundar med C med hög index bland strävhårig vorsteh. Dessa är dock bättre nedärvare än hundar med A som har låg index.

Mer information om HD-Index!
http://www.skk.se
2018-01-15 20:11:05
 
Sök HD Index och Tillämpning av Index på www.skk.se för mer ingående information.
Även på Facebook: SVK AK.


SVK:s Avelsmål: Nya regler fr.o.m. 16/1
2018-01-14 22:05:24
 
Ändring av SVK:s Avelsmål gällande strävhårig vorsteh:
SVK:s Avelskommitté har beslutat 180114 att Parningar som uppfyller SVK:s Avelsmål skall ha ett kullindex över 100 fr.o.m. 180116.
Kullindex är föräldradjurens genomsnittliga HD-index.
Kullindexet noteras vid parningstillfället.
Hundar med HD A, B och C kan användas i avel förutsatt att kullindexet blir över 100.
För utländska avelshundar gäller fortfarande att hunden ska ha HD grad A eller B.

HD-Index för strävhårig vorsteh
http://www.skk.se
2018-01-04 21:08:10
 
SKK har meddelat att Strävhårig vorsteh får HD-Index från 16 januari 2018
Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata.
Mer information finns att läsa på www.skk.se sök på HD index.

Von Willebrands sjukdom!
2018-01-01 10:06:27
 
Vid parning av utländsk hund eller hund med utländsk härkomst kontrollera att hunden är DNA-testad och fri från von Willebrand-anlaget!
Blankett för att användas vid DNA-testning av von Willebrands sjukdom kan rekvireras av avelsrådet:
saila.svk@telia.com
Om von Willebrands blödarsjukdom kan du läsa i Svensk Vorsteh nr. 2/ 2007 eller på hemsidan: Om klubben/Svensk Vorsteh/Artiklar.
OBS!
För att hund skall få von Willebrands sjukdom skall den ha fått sjukdomen antingen av båda föräldrarna som är anlagsbärare, eller av en förälder som är själv sjuk (dvs.har dubbla anlag från båda av sina föräldrar).
Att bära anlaget innebär inte att hunden är sjuk, om anlaget kommer enbart från ena föräldern.
Om du har testat din hund, skicka gärna kopia av resultatet till undertecknad via papperspost eller e-post.

Strävhårens färger/Svartskimmelparning
http://www.skk.se
2018-01-01 10:06:18
 
Svartskimmel får paras endast med brunskimmel och ljusskimmel, ej med helbrun eller annan svartskimmel.
Brunskimmel och ljusskimmel kan paras med alla färger.
Helsvart är inte tillåten färg hos strävhår.
Helsvart kan bli resultatet om man parar helbrun med svartskimmel.
SKK har registreringsförbud för avkommor efter färgkombinationerna svartskimmel och brun, respektive svartskimmel och svartskimmel. Detta står i SKK:s registreringsbestämmelser.

Trefärgade strävhår med Tan-tecken.
2018-01-01 10:05:32
 
Ibland föds det strävhårsvalpar med gulbruna fläckar ovanför ögonen,på huvudet och tassarna.Om detta fenomen,och strävhårens andra färger, finns det en artikel i tidningen Svensk Vorsteh nr. 3/2011.
För att valpen skall bli trefärgad,måste båda föräldrarna bära på detta anlag.
Detta är dock ingen orsak till att avliva valpen, utan den skall registreras som trefärgad. Meddela mig om så sker,detta för att vi skall bättre kunna spåra genen inför framtida avel. Vid frågor och funderingar kontakta gärna undertecknad!

Avelshund/tiklistor!
2017-12-14 20:40:42
 
Har du en hane eller tik på avelslistan? Om så,kan du kika in och se om alla uppgifterna stämmer,meriter,ägaruppgifter och om hunden är vid liv eller inte.Hör av dig och meddela om något skall ändras.Det räcker med ett mejl,och att den nya meriten finns redovisat på SVK:s Reslutatdatabas och championaten på SKK:s Hunddata/Avelsdata.
Hjälp mig att hålla listan aktuell och levande!
MVH Saila